Dbając o komfort i zadowolenie Pacjenta na wykonane usługi stomatologiczne udzielamy rękojmi. Warunki rękojmi zostały opracowane tak, aby wykonane leczenie zachowało swoją funkcjonalność, estetykę i trwałość przez wiele lat.

Udzielamy następujących rękojmi na wykonywane przez nas usługi:

 • odbudowy kompozytowe 2 lata
 • uzupełnienia porcelanowe (inlay, onlay, licówki, korony, mosty), protezy  2 lata
 • odbudowa kompozytowa  ESTHETIQE 4 lata

Warunkiem otrzymania i utrzymania rękojmi jest:

 • zakończenie całego planu leczenia ustalonego przez lekarza
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy (lub w terminie indywidualnie ustalonym przez lekarza), łącznie z wykonaniem profesjonalnych zabiegów higieniczno-profilaktycznych (usunięcie złogów, osadu, oczyszczenie elementów protetycznych, fluoryzacja) które są odpłatne

Rękojmi/Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • nieprzestrzegania terminów wizyt kontrolnych
 • przerwania zaplanowanego leczenia
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza
 • urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku tkanek
 • współistniejących chorób ogólnoustrojowych (cukrzyca, osteoporoza, stany po chemio/radio terapii, padaczka, leczenie biofosfatami, cytostatykami, )
 • korekt uzupełnień protetycznych poza gabinetem
 • na prace wykonane na życzenie pacjenta, przy których pacjent został poinformowany o braku rękojmi,
 • uszkodzeń protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu
 • pęknięć pionowych korzeni
 • uzupełnień tymczasowych użytkowanych dłużej niż zalecił lekarz
 • użytkowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem
 • innych nieszczęśliwych wypadków
 • prace tymczasowe -korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • przy częściowym uzupełnieniu braków zębowych powodującym przeciążenie uzupełnienia protetycznego
TOP