Technologia Wand służy do bezpiecznego, bezbolesnego podawania płynu znieczulającego przed zabiegami stomatologicznymi.

Najnowszy mikroskop zabiegowy umożliwiający pracę w bardzo dużym powiększeniu. Dzięki niemu zabiegi są bardzo precyzyjne co wpływa na wyższą jakość świadczonych usług.

Najnowszy aparat firmy Carestream umożliwiający wykonywanie m.in. zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Najnowsza generacja endometru czyli urządzenia do wyznaczania prawidłowej długości kanału korzeniowego. Umożliwia dokładne i precyzyjne ustalenie długości kanału korzeniowego podczas leczenia kanałowego.

Składa się z 2 elementów służących do wypełnienia kanałów. System B służy do wypełnienia wierzchołka korzenia, a przede wszystkim do zamykania światła otworu fizjologicznego. Obtura służy do wypełnienia pozostałej części kanału. Gutaperka zostaje podgrzana do 200 stopni, dzięki czemu staje się bardzo plastyczna. Materiał w takiej postaci jest najbardziej biozgodnym materiałem. Zaletą tej metody jest dokładniejsza kondensacja materiału pozwalająca rekompensować skurcz gutaperki, a tym samym wykonać bardziej szczelne wypełnienie kanału.

Cyfrowy aparat do wykonywania zdjęć. Dzięki niemu dokumentujemy leczone przypadki oraz wykonujemy cyfrowe projektowanie uśmiechu DIGITAL SMILE DESIGN.

Umożliwiają leczenie stomatologiczne aż z 5-krotnym powiększeniem.

Dzięki cyfrowej jakości dawka promieniowania została ograniczona aż o 90% w stosunku do tradycyjnego zdjęcia na kliszy.

Niewielkie urządzeni pozwalające wykonywać bardzo wysokiej jakości zdjęcia wewnątrzustne.

TOP